Overzicht

Evaluatie Servicedocument schoolkosten


Het Servicedocument schoolkosten geeft de kaders voor zaken die voor rekening moeten komen van de mbo instelling (basisuitrusting) en zaken die van de student mogen worden gevraagd (onderwijsbenodigdheden). Dit servicedocument is opgesteld door de MBO Raad, JOB en OCW en is in de zomer van 2018 gepubliceerd. ResearchNed heeft samen met SEO Economisch Onderzoek het Servicedocument schoolkosten geëvalueerd. Naast het beantwoorden van de vraag of de doelen van het document behaald zijn, is er ook informatie verzameld om enkele aanvullende vragen te kunnen beantwoorden en om twee moties te kunnen uitvoeren. Het onderzoek vond plaats via deskresearch, online enquêtes en interviews. Zowel mbo-instellingen als studenten als stakeholders zijn bevraagd. De minister heeft een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.