Overzicht

Klant: Europese Commissie / DZHW
Periode: 2008-heden
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Eurostudent


Eurostudent is een breed Europees project dat inzicht geeft in vergelijkbare data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering. Een van de doelstellingen is het identificeren van obstakels die een succesvolle studie in het hoger onderwijs in de weg staan. Belangrijke uitgangspunten zijn de Bologna-verklaring en de Lissabondoelstellingen, gericht op het verhogen van de deelname aan het hoger onderwijs en onderliggend de assumptie dat deelname aan het hoger onderwijs in sterke mate samenhangt met de sociaaleconomische achtergrond van studenten.

Overige informatie en publicaties in het kader van dit project zijn te vinden op www.eurostudent.eu. Klik hier voor de meest recente publicatie enĀ hier voor een thematisch rapport over sociale integratie van Europese studenten.