Overzicht

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure


Iedereen die de capaciteiten heeft om een opleiding in het hoger onderwijs te voltooien, dient gelijke kansen te krijgen om toegelaten te worden. Dit geldt ook voor opleidingen waarbij selectie vooraf plaatsvindt. Om te voorkomen dat een financiële drempel aankomend studenten zou weerhouden van deelname aan een selectieprocedure, is het met ingang van studiejaar 2017-2018 verboden om hier een eigen bijdrage voor te vragen. Dit onderzoek evalueert de effecten van deze maatregel voor opleidingen waarbij eerst een eigen bijdrage voor de selectieprocedure werd gevraagd. Naast aandacht voor veranderingen in de samenstelling van de groep (aspirant-)studenten, zijn ook de ontwikkelingen in het aantal aanmeldingen en in het aandeel no-show in beeld gebracht. Het onderzoek is hier gepubliceerd.