Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2011-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs


De monitor beleidsmaatregelen brengt langjarige ontwikkelingen in kaart en verschaft de lezer inzicht in de dynamiek van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Doel van de monitor is het inzichtelijk maken van de mogelijke gevolgen van beleidsmaatregelen die van kracht zijn sinds 2010 of nog worden ingevoerd. De monitor gaat in op de doorstroom en instroom, keuze- en studiegedrag van studenten, tevredenheid, rendementen, uitval, switch en de wijze waarop studenten gebruikmaken van studiefinanciering. De resultaten zijn gebaseerd op registers (DUO, CBS) en secundaire analyses van bestaande surveys (Studentenmonitor, Nationale Studentenenquête, Startmonitor). Dit onderzoek vindt sinds 2013 jaarlijks plaats.

In de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 is er specifiek aandacht voor selectie, de positie van studenten met een vooropleiding in de Caribische koninkrijksdelen, de invloed van keuzedelen in het mbo op de aansluiting met hbo en het studiegedrag van kwetsbare groepen, in het bijzonder studenten met een functiebeperking. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het volgen van praktijkonderwijs en stages/coschappen en aan de gevolgen van corona.