Overzicht

Klant: Koersteam Versnellingsplan
Periode: 2020
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs


Het ‘Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT’ is een vierjarig programma met als doel om de kansen te benutten die digitale technologie biedt voor hoger onderwijs. Om te komen tot een efficiënt en toegankelijk systeem voor digitale leermaterialen waarbij de regie meer dan nu ligt bij onderwijsinstellingen, is een complex proces waarbij verschillende visies en belangen een rol spelen. Op verzoek van het Koersteam van het Versnellingsplan heeft ResearchNed de huidige stand van zaken rond digitale leermaterialen in het Nederlandse (bekostigde) hoger onderwijs in beeld gebracht. Ook zijn er aansprekende voorbeelden besproken van ketenaanpakken in het hoger onderwijs in het buitenland en buiten het hoger onderwijs in Nederland. Het rapport is hier gepubliceerd.