Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020-2021
Contactpersoon: Marieke de Visser


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs


Meesters zijn schaars en de ondervertegenwoordiging van mannen in het basisonderwijs is hardnekkig. Daarom heeft het ministerie van OCW aan ResearchNed gevraagd een onderzoek te doen naar initiatieven om de instroom van mannen in de pabo te vergroten (instroom), ze vervolgens met succes de opleiding te laten doorlopen (doorstroom) en tot slot in het onderwijs te houden (uitstroom naar arbeidsmarkt, aantrekkelijkheid beroep). Na het analyseren van bestaande onderzoeken en initiatieven en het interviewen van experts vanuit onderzoek en praktijk, zijn casestudies uitgevoerd bij drie pabo’s. Als resultaat van het onderzoek zijn concrete handvatten geformuleerd voor zowel lerarenopleidingen, schoolbesturen als overheid, om een meer diverse populatie leerkrachten te bevorderen. Het onderzoek is hier gepubliceerd.