Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020-2021
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland


Uit diverse hoeken (onderwijsinstellingen, studenten, ouders en Caribische studentennetwerken) komen al geruime tijd signalen dat een substantieel deel van de studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk moeite heeft met de aansluiting op vervolgonderwijs. In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontplooid om Caribische studenten te ondersteunen bij de overstap naar het vervolgonderwijs. Deze hebben echter nog niet geleid tot een duidelijke verbetering en onduidelijk is waarom niet. In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de achterliggende factoren zijn van het lage studiesucces en hoe effectief de huidige aanpak is. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van student journeys, die beschrijven welke stappen een (aankomend) student doorloopt en welke begeleidingsopties er daarbij zijn in de hele route van het funderend onderwijs tot en met het vervolgonderwijs. Het doel was om inzicht te krijgen in de wijze waarop de aansluiting van Caribische leerlingen op vervolgonderwijs verloopt. Met dit inzicht werden knelpunten geïdentificeerd en konden aanbevelingen worden gedaan om de aansluiting te verbeteren. ResearchNed voerde dit onderzoek uit samen met Anderson Elffers Felix (AEF) en Excellent Government & Management Consultancy BV.