Overzicht

Klant: Instituut GAK
Periode: 2021
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Eurostudent

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten


Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in financiële gevolgen van de coronacrisis voor studenten in mbo en hoger onderwijs. Op basis van secundaire data verzamelt ResearchNed feitelijke informatie over de inkomenssituatie van studenten en de invloed van de coronacrisis daarop. Daarnaast wordt onder studenten een survey uitgezet waarin gevraagd wordt naar effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktparticipatie, hun financiële situatie en de wijze waarop zij hiermee omgaan. Tot slot worden werkgevers uitgenodigd mee te denken over oplossingsrichtingen. De uitkomsten worden gepubliceerd in de vorm van een onderzoeksrapport en publieksvriendelijke factsheet.