Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Janneke Lommertzen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie educatieve minor en educatieve module


Om zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve instroom van leraren in het middelbaar onderwijs te verbeteren, zijn de educatieve minor en module in het wo ontwikkeld. In deze evaluatie is zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht bekeken of deze geschikte aanvullende routes zijn naar het leraarschap. Eerst is een deskresearch uitgevoerd om het aanbod en de inhoud van de programma’s te inventariseren. Vervolgens is een online vragenlijst uitgezet en zijn telefonische interviews gehouden met onder andere schoolleiders van vo-scholen. Zo zijn de instroom en doorstroom educatieve module, de eventuele stap naar de educatieve master, de doorstroom naar de arbeidsmarkt en de uiteindelijke gevolgen voor het onderwijsveld in beeld gebracht. Het rapport is hier gepubliceerd.