Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Janneke Lommertzen


Soortgelijke onderzoeken:

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Evaluatie educatieve minor en educatieve module


Om zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve instroom van leraren in het middelbaar onderwijs te verbeteren, zijn de educatieve minor en module in het wo ontwikkeld. In deze evaluatie is zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht bekeken of deze geschikte aanvullende routes zijn naar het leraarschap. Eerst is een deskresearch uitgevoerd om het aanbod en de inhoud van de programma’s te inventariseren. Vervolgens is een online vragenlijst uitgezet en zijn telefonische interviews gehouden met onder andere schoolleiders van vo-scholen. Zo zijn de instroom en doorstroom educatieve module, de eventuele stap naar de educatieve master, de doorstroom naar de arbeidsmarkt en de uiteindelijke gevolgen voor het onderwijsveld in beeld gebracht.