Overzicht

Download de PDF

Klant: Interstedelijk Studenten Overleg
Periode: 2020
Contactpersoon: Matthijs Brink


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Digitaal studeren tijdens corona


Op verzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Hiervoor is in december 2020 een vragenlijst onder studenten uitgezet. Er is gevraagd naar studievoortgang, de vormen van digitaal onderwijs en toetsen en de mening hierover en naar het welzijn van de student. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en ruim 8000 studenten beschreven daarbij hun ervaringen. De resultaten zijn op de website van ISO gepubliceerd.