Overzicht

Digitaal studeren tijdens corona


Op verzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Hiervoor is in december 2020 een vragenlijst onder studenten uitgezet. Er is gevraagd naar studievoortgang, de vormen van digitaal onderwijs en toetsen en de mening hierover en naar het welzijn van de student. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en ruim 8000 studenten beschreven daarbij hun ervaringen. De resultaten zijn op de website van ISO gepubliceerd.