Overzicht

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs


Vanaf 2021 werkt SLO aan de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een van de uitgangspunten van het traject is het creëren van doorlopende leerlijnen richting het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). SLO in overleg met OCW heeft ResearchNed in dat kader de opdracht gegeven om de wensen van het vervolgonderwijs in kaart brengen met betrekking tot kennis en vaardigheden van startende studenten. Ook worden knelpunten in de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs geïnventariseerd, die met de landelijke curriculumherziening in het vo aangepakt kunnen worden. De onderzoeksgroep bestaat uit opleiders (docenten) in mbo, hbo en wo. Kern van het onderzoek is een survey onder de opleiders, die zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen combineert. Daarnaast worden ook secundaire analyses gedaan op bestaande data met oordelen van studenten zelf. De resultaten worden uiteindelijk ter validatie voorgelegd aan reflectiepanels met vertegenwoordigers uit toeleverend en vervolgonderwijs.