Overzicht

Klant: Hogeschool Fontys
Periode: 2020
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Focusgroepen Hogeschool Fontys


Fontys Hogescholen wilde graag beter zicht krijgen op hoe studenten hun keuze bepalen voor het vervolg na hun bachelor. Op welk moment bepalen zij hun keuze voor de vervolgstap: gaan zij werken, verder studeren, of kiezen zij iets anders? Welke motieven spelen daarbij een rol? En vooral: hoe kan Fontys studenten beter helpen om weloverwogen die keuze te maken, en welke behoeften bestaan er nog bij studenten nĂ¡dat zij hun keuze hebben gemaakt? Om een antwoord te vinden op deze vragen heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd met behulp van 12 online focusgroepen. Deze werden samengesteld uit Nederlandse en internationale studenten en afgestudeerden De interactie tussen deelnemers werd extra versterkt door gebruik te maken van virtuele prikborden tijdens de sessies. Samen met de deelnemers zijn de motieven voor en tegen werken en verder studeren in kaart gebracht. Ook werd uitgebreid in kaart gebracht welke ervaringen en activiteiten in de verschillende fasen van de studie van belang zijn in het keuzeproces, wat daarvan de opbrengsten zijn en ook wat Fontys op welke momenten kan doen om dit keuzeproces voor studenten beter te ondersteunen.