Overzicht

Klant: SRVO
Periode: 2021
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO


Het Schoolleidersregister VO is voor schoolleiders ontwikkeld als instrument ter ondersteuning van hun professionalisering. In samenspraak met hen zijn in 2017 de hoofdlijnen van het SRVO ontwikkeld, op papier gezet en daarna in praktijk gebracht. Thans is er behoefte om verschillende aspecten van het register door te ontwikkelen, zoals toetredings- en herregistratiecriteria, certificering/validering van professionaliseringsactiviteiten en de verbinding met het strategisch hrm-beleid van de VO-raad en van scholen en schoolbesturen. SRVO heeft aan ResearchNed gevraagd om dit proces te ondersteunen met kennis, advies en een peiling van het draagvlak voor verschillende toekomstscenario’s.