Overzicht

Advies Schoolleidersregister VO


Het Schoolleidersregister VO is voor schoolleiders ontwikkeld als instrument ter ondersteuning van hun professionalisering. In samenspraak met hen zijn in 2017 de hoofdlijnen van het SRVO ontwikkeld, op papier gezet en daarna in praktijk gebracht. Thans is er behoefte om verschillende aspecten van het register door te ontwikkelen, zoals toetredings- en herregistratiecriteria, certificering/validering van professionaliseringsactiviteiten en de verbinding met het strategisch hrm-beleid van de VO-raad en van scholen en schoolbesturen. SRVO heeft aan ResearchNed gevraagd om dit proces te ondersteunen met kennis, advies en een peiling van het draagvlak voor verschillende toekomstscenario’s.