Overzicht

Advies Schoolleidersregister VO


Het Schoolleidersregister VO is voor schoolleiders ontwikkeld als instrument ter ondersteuning van hun professionalisering. In samenspraak met hen zijn in 2017 de hoofdlijnen van het SRVO ontwikkeld, op papier gezet en daarna in praktijk gebracht. In 2021 zijn de eerste stappen gezet voor doorontwikkeling van verschillende aspecten van het register, zoals toetredings- en herregistratiecriteria, certificering/validering van professionaliseringsactiviteiten en de verbinding met het strategisch hrm-beleid van de VO-raad en van scholen en schoolbesturen. ResearchNed heeft SRVO bij dit proces ondersteund met kennis, advies en een peiling van het draagvlak voor verschillende toekomstscenario’s.