Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019-2020
Contactpersoon: Clarie Ramakers


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs


In het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (po, vo, mbo sbo, vso) is onderzocht wat de mogelijkheden van schoolbesturen, schoolleiders en onderwijzend personeel zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs te voorkomen. Tevens is dieper ingegaan op wat bekend is over de haalbaarheid en effectiviteit van de beschikbare maatregelen. In dit onderzoek is ook een eerste aanzet gegeven om de huidige problematiek in kaart te brengen. Dit is onder andere gedaan aan de hand van analyses op politiedata. Daarnaast zijn rapporten van de inspectie bekeken en het aantal VOG-weigeringen onderzocht. Tevens is een secundaire data-analyse op de veiligheidsmonitor po/vo uitgevoerd en op de veiligheidsmonitor in het mbo. Om de effectiviteit van de maatregelen te onderzoeken is gebruik gemaakt van een benchmarkonderzoek, een literatuurstudie en diepte-interviews. ResearchNed heeft dit onderzoek samen met Bureau Beke uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van OCW.