Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020
Contactpersoon: Janneke Lommertzen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek voor de inspectie naar de werking van zelfselectie


Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er mogelijk sprake is van verborgen mechanismen die ervoor zorgen dat scholieren en studenten bij voorbaat afzien van de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs waar eigenlijk hun voorkeur naar uitgaat en waarvoor ze geschikt zijn. De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoek doen naar deze zelfselectie. Men wil weten hoe groot de groep potentiƫle studenten is die aan zelfselectie doet, welke factoren in het hoger onderwijs of in specifieke opleidingen hierbij een rol spelen en of bepaalde groepen scholieren/studenten vaker afzien van een opleiding waarvoor zij geschikt zijn dan andere groepen. Het ministerie van OCW heeft aan ResearchNed gevraagd om een instrument te ontwikkelen om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Allereerst vond een vooronderzoek plaats om zicht te krijgen op de mogelijke factoren die een rol spelen bij zelfselectie. Hiervoor werden literatuuronderzoek, webonderzoek en secundaire analyses op reeds beschikbare data ingezet. Vervolgens is het instrument ontwikkeld waarmee deze factoren door middel van een vignettenaanpak nader kunnen worden onderzocht. Met de conceptversie van het instrument is een pre-test uitgevoerd bij scholieren en studenten, waarna de definitieve versie is opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn door de inspectie verwerkt in een themarapport.