Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling


In opdracht van het ministerie van OCW voerde ResearchNed een meta-analyse over 25 jaar duurzame schoolontwikkeling uit. Onderzocht is welke factoren hierbij belemmerend of bevorderend werken. Op basis van dit onderzoek zijn vijf aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van OCW voor toekomstige initiatieven rondom schoolontwikkeling en de wijze van ondersteuning hiervan. De aanbevelingen zijn niet exclusief van toepassing op OCW, maar ook op mogelijke (partner-)organisaties als NRO, de sectororganisaties, bestuurders en schoolleiders en andere belangenbehartigers. Daarnaast kan de informatie uit de bestudeerde literatuur via zogenaamde digitale kaarten beschikbaar gesteld worden.