Overzicht

Download de PDF

Klant: Stuurgroep Vernieuwing vragenlijst NSE
Periode: 2020
Contactpersoon: Janneke Lommertzen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Vernieuwing vragenlijst Nationale StudentenenquĂȘte 2021


Na de laatste herziening van de vragenlijst van de NSE in 2010 hebben in het hoger onderwijs allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor de vragenlijst verouderd was. Ook de AVG maakte aanpassingen noodzakelijk. Daarom hebben de instellingen voor hoger onderwijs (Vereniging hogescholen, UNL en NRTO) samen met de studentenbonden ISO en LSVB aan ResearchNed gevraagd om de vragenlijst van de NSE te vernieuwen. Mede doordat alle relevante partijen bij het proces betrokken werden, is een breed gedragen, kwalitatief goede vragenlijst van beperkte omvang ontstaan. De gegevens zijn voor studiekiezers bruikbaar om opleidingen en instellingen te vergelijken. Instellingen kunnen de gegevens gebruiken voor de monitoring en verbetering van de onderwijskwaliteit. Om aan individuele wensen van instellingen tegemoet te komen is er naast een kernvragenlijst ook een flexibele schil ontwikkeld waaruit gevalideerde vragenblokken kunnen worden geselecteerd.