Overzicht

Vernieuwing vragenlijst Nationale StudentenenquĂȘte 2021


Na de laatste herziening van de vragenlijst van de NSE in 2010 hebben in het hoger onderwijs allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor de vragenlijst verouderd was. Ook de AVG maakte aanpassingen noodzakelijk. Daarom hebben de instellingen voor hoger onderwijs (Vereniging hogescholen, UNL en NRTO) samen met de studentenbonden ISO en LSVB aan ResearchNed gevraagd om de vragenlijst van de NSE te vernieuwen. Mede doordat alle relevante partijen bij het proces betrokken werden, is een breed gedragen, kwalitatief goede vragenlijst van beperkte omvang ontstaan. De gegevens zijn voor studiekiezers bruikbaar om opleidingen en instellingen te vergelijken. Instellingen kunnen de gegevens gebruiken voor de monitoring en verbetering van de onderwijskwaliteit. Om aan individuele wensen van instellingen tegemoet te komen is er naast een kernvragenlijst ook een flexibele schil ontwikkeld waaruit gevalideerde vragenblokken kunnen worden geselecteerd.