Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019-2020
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo


Het aandeel van de mbo-4 gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo neemt al sinds 2006 af. Gezien de discussies over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, is het nodig meer zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van deze daling. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar factoren die mogelijk een rol spelen. De ontwikkelingen bij de groep mbo-4 studenten in de afgelopen tien jaar zijn in kaart gebracht, evenals omstandigheden, oorzaken en motieven die de ontwikkelingen in de keuzes van gediplomeerde mbo-4 studenten kunnen verklaren. Tevens is er aandacht voor handvatten om de dalende instroom mbo-hbo te keren. Het onderzoek isĀ hier gepubliceerd.