Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020-2021
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs


ResearchNed voert samen met SEO Economisch onderzoek voor OCW een beloningsonderzoek uit, waarbij de lonen van werknemers in de verschillende onderwijssectoren vergeleken worden met die van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Deze matchingmethode werd ook gebruikt in een beloningsonderzoek bij onderwijspersoneel uit 2017. Deze keer wordt niet alleen een vergelijking gemaakt met de arbeidsmarkt in enge zin (zonder de sectoren zorg, onderwijs en overheid), maar ook met de gehele arbeidsmarkt. De vergelijking wordt per onderwijssector gemaakt, waarbij ook ingegaan wordt op een aantal sectorspecifieke vragen. Tevens wordt een analyse gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden.