Overzicht

Studeren tijdens Corona


Op verzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar de mogelijke studievertraging en ervaringen van studenten tijdens de coronamaatregelen en de gewijzigde omstandigheden in het hoger onderwijs. Hiertoe is in korte tijd een enquĂȘte uitgevoerd via het studentenpanel van ResearchNed. De antwoorden met betrekking tot studievertraging zijn vergeleken met de resultaten van de Studentenmonitor uit 2018. Ook zijn vragen gesteld over de veranderingen in het onderwijs en in hoeverre die bij de betreffende student passen, en over het welzijn van de student. Ten slotte is aan de studenten gevraagd zelf te beoordelen in hoeverre in hun beleving de coronamaatregelen en de veranderingen in het onderwijs van invloed zijn op hun studievoortgang en hun welbevinden. De resultaten zijn op de website van ISO gepubliceerd.