Overzicht

Klant: JOB
Periode: 2008-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

JOB-monitor


De JOB-monitor is het landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt gehouden onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren. De JOB-monitor geeft vergelijkende informatie van en voor opleidingen in het mbo over onderwijs. Alle mbo-studenten van bekostigde opleidingen kunnen deelnemen aan de JOB-monitor. Sinds 2008 voert ResearchNed samen met JOB de JOB-monitor uit: de voorbereiding en uitvoering van het veldwerk, de communicatie met de instellingen en het schrijven van het eindrapport en de onderzoeksverantwoording. Aan de laatste JOB monitor 2020 deden 260.000 studenten mee. In juni 2023 is de twaalfde editie van de JOB-monitor uitgekomen. Alle resultaten (inclusief trendgegevens, indien mogelijk) van de JOB-monitor worden online ontsloten via een interactieve tool die te vinden is op www.jobmbo.nl.