Overzicht

Omrekenformules JOB


In 2020 is de JOB-monitor uitgevoerd met een vernieuwde vragenlijst, die beter aansluit bij de huidige belevingswereld van studenten. Een vergelijking kunnen maken met de vorige JOB-monitor was echter wel wenselijk. Daarom heeft ResearchNed voor JOB een methode uitgewerkt en analyses uitgevoerd waarmee trendrapportages mogelijk zijn. Om de transformatie van de overeenkomende items van de monitor 2018 naar de 2020-vragen te kunnen maken, hebben studenten naast de vragen uit de nieuwe monitor ook één vraag uit de monitor 2018 beantwoord. De antwoordpatronen van beide versies werden daarna met elkaar vergeleken. Met gebruik van lineaire regressieanalyses zijn vervolgens transformatieformules voor ieder item vastgesteld.