Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo


Per 1 september 2015 zijn, als onderdeel van de wet ‘Kwaliteit in Verscheidenheid’, bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo ingevoerd. Het eisen stellen aan de instroom is een van de maatregelen die zijn ingevoerd om de zwaarte en de inhoud van de lerarenopleidingen te verbeteren. Uitgangspunt van de toelatingseisen is dat studenten bij de start van de opleiding voldoende basiskennis in huis hebben om de pabo met succes af te kunnen ronden. Studenten dienen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek een bepaald niveau te halen voordat zij toegelaten worden. Het onderzoek had als doel de invoering van de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo te evalueren. Vragen die aan bod kwamen zijn onder andere: Voldoen de vooropleidingseisen aan de gestelde doelen? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe vindt de toetsing plaats? Kunnen aankomende studenten zich voldoende voorbereiden om aan de toelatingseisen te voldoen?