Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Vervolgonderzoek dyscalculie


Om de ondersteuning van leerlingen met ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie in het onderwijs te verbeteren en leerkrachten hierin te faciliteren zijn in 2011, 2012 en 2013 de protocollen Ernstige Rekenwiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) in alle onderwijssectoren ingevoerd, vergezeld van een implementatietraject. Het traject is in 2016 geƫvalueerd. De belangrijkste uitkomst van deze evaluatie was dat leerkrachten in het po, vo en mbo weliswaar van de protocollen afweten en ze kennen, maar dat zij desondanks behoefte hebben aan concrete ondersteuning. Het gaat dan om ondersteuning bij diagnostisering, begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem, differentiƫren in de klas en het ontwikkelen van beleid voor leerlingen met een rekenprobleem. In 2019 heeft het ministerie van OCW opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Zij wilde graag weten hoe professionals in het onderwijs hun handelingsbekwaamheid ervaren, wat hun ondersteuningsbehoefte is en of zij in vergelijking met 2016 veranderingen of ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Daarnaast wilde het ministerie inzicht in het gebruik en de werking van de protocollen in de dagelijkse onderwijspraktijk: hoe is het gesteld met de ondersteuning van scholieren met ERWD en welke belemmeringen staan die ondersteuning in de weg? ResearchNed heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Windesheim.