Overzicht

Download de PDF

Klant: JOB
Periode: 2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Herziening vragenlijst JOB-monitor


Na tien edities van de JOB-monitor heeft JOB aan ResearchNed opdracht gegeven om de monitor te evalueren en te vernieuwen. Gevraagd werd om de landelijke vragenlijst in te korten, een vragenbank te maken met ‘extra’ vragen, de nieuwe JOB-monitor 2.0 concreet vorm te geven en vernieuwingen in een pilotonderzoek uit te testen. Er is een nieuwe vragenlijst ontworpen aan de hand van een analyse van de kwaliteit van vragen en antwoordcategorieën (itemanalyse), Delphi-onderzoeken onder stakeholders en gebruikers. Hierna heeft een workshop met studenten plaatsgevonden. In een pilot is de vragenlijst getest en gevalideerd. In 2020 is de nieuwe vragenlijst in gebruik genomen.