Overzicht

Klant: TU Eindhoven
Periode: 2018-2019
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

TU Eindhoven fixus


Met ingang van studiejaar 2018-2019 heeft de TU Eindhoven voor een deel van haar opleidingen een numerus fixus ingesteld. Hoewel de aanleiding voor de numerus fixus was dat zich in het verleden teveel studenten inschreven voor deze opleidingen, bleken zich na invoering van de fixus uiteindelijk minder studenten in te schrijven dan er plaatsen beschikbaar zijn. Om te achterhalen waarom het aantal inschrijvingen achterblijft bij de capaciteit van de opleidingen, heeft ResearchNed een onderzoek gestart naar de aanmelding en oriëntatie, de selectieprocedure en de studiekeuze van aanmelders voor de TU/e-fixusopleidingen. Eerst werd met aanmelders voor studiejaar 2018-2019 een serie interviews gehouden. Vervolgens is het selectieproces van de aanmelders voor studiejaar 2019-2020 gemonitord met twee enquêtes: de eerste vlak na hun aanmelding en een tweede na de uitslag van hun selectieprocedure. Op deze manier kon worden onderzocht wat de ervaringen zijn van de aanmelders tijdens de selectie, de ontwikkeling in hun belangstelling en de motieven gedurende de selectieprocedure, en ten slotte de keuze die zij maken na bekendmaking van hun ranking en plaatsing. Ook is nagegaan in hoeverre die uiteindelijke keuze al te voorspellen was aan de hand van gegevens uit de eerste enquête, direct na hun aanmelding.