Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs


Sinds 2015 is er de Wet macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs, nader uitgewerkt in de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs. Het doel van de wet en beleidsregel is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingenaanbod op de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding ervan, waarbij de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingenaanbod bij de onderwijsinstellingen ligt. De handhaving van de (zorgplichten) macrodoelmatigheid en de bevoegdheden van de minister van OCW zijn eveneens vastgelegd. Hierbij kan de minister zich laten adviseren door een onafhankelijke adviescommissie, de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In dit onderzoek zijn de wet en beleidsregel geƫvalueerd. Onderzocht is of het opleidingenaanbod nu beter aansluit op de arbeidsmarkt en doelmatiger is verspreid. Ook is onderzocht of de zelfregulering werkt. Conclusie is dat de impact van de wet de eerste jaren weinig zichtbaar was, maar dat de zelfregulering nu op gang komt.