Overzicht

Onderzoek derde cyclus in het hbo


In het najaar van 2019 is een nieuwe Strategische Agenda hoger onderwijs verschenen. Hierin wordt ingegaan op de derde cyclus in het hbo (promoties binnen het hbo). Ter voorbereiding heeft het ministerie van OCW aan ResearchNed gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid van een eigenstandige derde cyclus in het hbo. Onderdeel hiervan was een goed beeld te krijgen van hoe andere landen met een binair stelsel hiermee omgaan. Ook zou in de Strategische Agenda de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van onderzoek en promoties aan de orde komen. Hiertoe wilde het ministerie een beeld krijgen van de huidige stand van samenwerking in de verschillende sectoren en de ervaringen hiermee, zodat duidelijk kan worden hoe eventuele knelpunten in de samenwerking weggenomen kunnen worden. Het onderzoek bestond dus uit twee delen, (1) de internationale vergelijking en (2) de huidige situatie in de samenwerking in onderzoek in Nederland. De rijksoverheid heeft het rapportĀ hier gepubliceerd.