Overzicht

Klant: NRO
Periode: 2019
Contactpersoon: Marjolein Muskens


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo


In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd, dit programma wordt veelal aangeduid met Sterk Techniekonderwijs (STO). Vmbo-locaties dienen samen met het mbo en partners uit bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. Vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is en werken samen met regionale partners aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod. In 2019 start een monitor- en evaluatieonderzoek om de ontwikkeling en realisatie van dit STO-programma volgen.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf. Het onderzoek wordt gefinancierd door NRO. Voorafgaand aan het onderzoek is een nulmeting uitgevoerd. Het doel van deze nulmeting was de startsituatie van de vmbo-locaties in kwantitatief en kwalitatief opzicht in kaart te brengen.