Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie stimuleringsprogramma muziekonderwijs


Dit onderzoek doet verslag van de resultaten die zijn bereikt met het stimuleringsprogramma muziekonderwijs: de Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015-2020, de Regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s en de Publiek-Private samenwerking van Stichting Méér Muziek in de Klas. Enerzijds had het onderzoek tot doel om na te gaan wat uit bestaand onderzoek bekend is over de resultaten en effecten van de drie stimuleringsmaatregelen, wat wel en niet werkt en wat succes- en faalfactoren zijn. Anderzijds diende het onderzoek antwoord te geven op de vraag wat deze resultaten zeggen over de wijze waarop muziekonderwijs na 2020 op effectieve wijze ingericht kan worden en wat de resultaten leren over de ondersteuning van cultuureducatie in brede zin. Op basis van gesprekken met representanten van de drie programma’s en een literatuurstudie is de beleidstheorie achter het stimuleringsprogramma muziekonderwijs gereconstrueerd. Deze reconstructie is gecombineerd met informatie uit innovatietheorieën over onderwijsvernieuwing. Door de gevonden resultaten op te nemen in een onderzoekskader zijn de opbrengsten geordend en de resultaten geduid. De afsluitende reflectie door dertien deskundigen heeft de resultaten en mogelijke lessen verder geduid.