Overzicht

Download de PDF

Klant: Commissie Doelmatigheid MBO
Periode: 2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding


Toegankelijkheid van het hoger onderwijs en kansengelijkheid zijn momenteel belangrijke maatschappelijke thema’s. Omdat de route mbo-hbo van oudsher een belangrijke emancipatoire functie vervult, is er speciale aandacht voor de overgang van mbo naar hbo. De doorstroom naar het hbo ligt in de economische domeinen aanzienlijk hoger dan gemiddeld. De overgang van mbo economie naar hbo kent echter ook de meeste uitval en switch in het eerste jaar van de studie, met name bij niet-westerse studenten. De Commissie Doelmatigheid MBO (CMMBO) heeft geconstateerd dat het arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen in het domein Economie en Administratie niet altijd goed is. Doorstroom naar het hbo lijkt dan ook een wijze stap voor deze mbo-studenten met een economische opleiding. Des te belangrijker de vraag: waarom vallen nu juist deze studenten zo vaak uit en switchen ze zo vaak? Wat kan daar aan gedaan worden? In opdracht van CMMBO heeft ResearchNed dit nader onderzocht. Doel van het onderzoek was helder te krijgen hoe de overgang vanuit mbo-economie naar hbo volgens studenten zelf verbeterd kan worden en zo hun kansen op het hbo verbeterd kunnen worden. De CMMBO heeft mede op basis van het rapport een advies opgesteld voor het ministerie van OCW.