Overzicht

Klant: Europese Commissie
Periode: 2018
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Pilot microdata EUROSTUDENT


EUROSTUDENT heeft als doel om te komen tot een internationaal vergelijkbare set aan indicatoren die de sociaaleconomische dimensie van het studeren in het hoger onderwijs in kaart brengt. Deze gegevens worden in geaggregeerde vorm ontsloten in rapportagevorm en op een website. Om echter meer recht te doen aan de verzamelde gegevens en om in staat te zijn meer geavanceerdere landen vergelijkende analyses uit te kunnen voeren heeft ResearchNed een pilotstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van microdata in de EUROSTUDENT context. Hiertoe is bij de ministeries van onderwijs uit de verschillende landen de bereidheid tot het delen van geanonimiseerde microdata gepeild. Daarnaast is in kaart gebracht welke juridische implicaties het gebruik van microdata heeft in het licht van de AVG. Acht landen, waaronder Nederland, gaven toestemming gebruik te maken van de microdata en op basis daarvan is gekeken welke stappen gezet moeten worden om microdata een prominentere plek te geven in het EUROSTUDENT-project. Het resultaat van dit onderzoek is een routeboek dat momenteel gebruikt wordt bij de verzameling en ontsluiting van microgegevens in EUROSTUDENT VII.