Overzicht

Klant: NA Erasmus+ Onderwijs & Training
Periode: 2018-2020
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+


Erasmus+ is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel van het programma is om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties. Tevens streeft men met het programma naar het bevorderen van sociale integratie en intercultureel begrip. Het Erasmus+-programma biedt onder andere middelen en ondersteuning aan studenten om internationale studie-ervaring op te doen. Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag in hoeverre het Erasmus+-programma voor studenten het effect sorteert dat het beoogt. Onderzocht is of iedereen gelijke kansen heeft om in het kader van de studie naar het buitenland te gaan, welke studenten naar het buitenland gaan en in hoeverre de periode in het buitenland bijdraagt aan het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Er is zowel cross-sectioneel als longitudinaal onderzoek verricht. De eindrapporten over ho-studenten en mbo-studenten zijn gepubliceerd bij Erasmus+.