Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2018
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs


Het ministerie van OCW heeft ResearchNed gevraagd een inventariserend onderzoek uit te voeren naar tracks in het hoger onderwijs. Een track is een specialisatie binnen een geaccrediteerde opleiding die de opzet heeft van een zelfstandig programma. Instellingen hebben zelf de ruimte om binnen opleidingen tracks te starten, om twee redenen. De eerste reden is dat zo makkelijk en snel kan worden ingespeeld op benodigde vernieuwing binnen een opleiding. De tweede reden is dat dit ruimte biedt voor het aanbrengen van verschillende accenten en focus binnen brede opleidingen. Bij de opzet van een track is er geen speciale aanvraagprocedure of registratie nodig. Er is dan ook geen landelijk overzicht van alle aangeboden tracks. Bij het onderzoek is geïnventariseerd welke tracks er zijn en welke typen tracks er zijn. Ook is onderzocht hoe instellingen omgaan met het beleid rondom tracks en hoe studenten de communicatie rondom het opleidingsaanbod ervaren. De resultaten zijn hier te vinden.