Overzicht

Download de PDF

Klant: NRO
Periode: 2018
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs


ResearchNed heeft, gefinancierd door NRO, een overzichtsstudie uitgevoerd naar doelen, criteria, instrumenten en uitkomsten van selectie bij universitaire opleidingen met een numerus fixus. In deze overzichtsstudie zijn selectiecriteria en selectie-instrumenten kritisch onder de loep genomen en is gekeken naar het effect van selectie op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de diversiteit van de studentenpopulatie. De resultaten zijn gebaseerd op een grondige web- en bronneninventarisatie, een literatuuronderzoek en interviews met een kwart van de verantwoordelijken voor selectieprocedures bij een wo-fixusopleiding. Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn dat de geschiktheidstoetsen het beste kunnen plaatsvinden met behulp van zogeheten ‘work sample tests’, toetsinstrumenten die de realiteit van de opleiding zo goed mogelijk nabootsen. Het toetsen op non-cognitieve criteria is kwetsbaarder. Objectief toetsen op dit soort criteria blijkt zeer arbeidsintensief en kostbaar en vraagt veel van de organisatie. Het belangrijkste doel dat wordt nagestreefd is dat de selectie leidt tot een keuze van studenten met de beste garantie voor studiesucces. Deze doelstelling wordt zeker gerealiseerd. Maar met de selectie doet zich ook een aantal zorgwekkende neveneffecten voor. Zo zetten sommige opleidingen vraagtekens bij de uitkomst van de selectie als het gaat om de diversiteit van de studentenpopulatie en leidt de wijze waarop de procedure landelijk is ingericht soms tot het niet kunnen opvullen van de door de instelling vastgestelde opleidingscapaciteit. Het onderzoek is gepubliceerd bij NRO.