Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2018
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar halvering collegegeld


Om financiƫle drempels bij de keuze om in het hoger onderwijs te gaan studeren zoveel mogelijk weg te nemen is met ingang van het studiejaar 2018-2019 het collegegeld van studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs gaan studeren, gehalveerd. Om ook de aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs te verhogen, is voor studenten aan lerarenopleidingen het collegegeld de eerste twee studiejaren verlaagd. Om een eerste indruk te krijgen van het effect op de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs heeft OCW ResearchNed gevraagd een kort onderzoek uit te voeren onder (aspirant-)studenten. Hiervoor zijn mbo-4-studenten en havo-/vwo-scholieren bevraagd die net het eindexamen achter de rug hadden. De halvering van het collegegeld lijkt een kleine rol te spelen in de beslissing om al dan niet door te studeren. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs lijkt met name vergroot te worden voor studenten en scholieren met een migratieachtergrond en mbo-studenten waarvan de ouders het financieel minder goed hebben.