Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode:
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs


In het voorjaar van 2018 voerde ResearchNed voor de tweede maal een onderzoek uit naar selectie bij numerusfixusopleidingen. Alle kandidaten die zich hebben ingeschreven voor een numerusfixusopleiding zijn in de week voordat zij de uitslag ontvingen, bevraagd over de wijze van voorbereiding en hun ervaring met de selectieprocedure. De respondenten zijn benaderd via Studielink. Naast een beschrijving van de ervaringen van de deelnemers zijn multilevelanalyses uitgevoerd om na te gaan of er differentiële effecten zijn van de wijze van voorbereiding en de gehanteerde criteria op de toelatingskans van groepen kandidaten en is onderzocht of bepaalde groepen deelnemers generiek een hogere of lagere toelatingskans hebben. De belangrijkste conclusie is dat kandidaten met een migratieachtergrond over het algemeen een lagere toelatingskans hebben dan andere studenten. Verder kwam naar voren dat 44 procent van de kandidaten met een functiebeperking dit niet meldt. Tot slot is geconcludeerd dat het volgen van cursussen en trainingen de toelatingskans bij geneeskunde verhoogt. De uitkomsten zijn niet stabiel over de jaren heen.