Overzicht

Evaluatie Studie in Cijfers 2017


Om mbo-studenten te helpen een weloverwogen studiekeuze te maken is Studie in Cijfers opgezet. Studie in Cijfers geeft in een oogopslag informatie over opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Mbo-instellingen kunnen Studie in Cijfers gebruiken in hun voorlichting richting aankomende studenten en hun ouders. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW.
In het vierde kwartaal van 2016 is door ResearchNed een evaluatie uitgevoerd naar het gebruik en de inzet van Studie in Cijfers. Sinds deze evaluatie is de communicatie rondom Studie in Cijfers opgevoerd en is het aantal deelnemende mbo-instellingen gegroeid. In 2017 is op verzoek van SBB door ResearchNed een vervolgevaluatie uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek is dat er een stevige sprong voorwaarts is gemaakt in de wijze waarop Studie in Cijfers onderdeel uitmaakt van de informatie die voor toekomstige studenten beschikbaar is. Er is nog wel ruimte voor verbetering. Er zijn bij dit onderzoek aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het versiebeheer en het gebruik van een gelijke benaming.