Overzicht

Klant: Lichen Planus Vereniging Nederland
Periode: 2017
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Ledenenquête LPVN 2017


Het bestuur van de patiëntenvereniging Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN) heeft in 2013 een enquête uit laten voeren om de verwachtingen en ervaringen van de leden te kunnen inventariseren. De vragen in de enquête richtten zich op activiteiten van de vereniging zoals informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Overige thema’s die aan bod kwamen zijn participatie van leden, bekendheid met de behandelrichtlijn en ervaringen met behandelaars. In 2017 is een follow-up onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ontwikkeling in voorkeuren en ervaringen van de leden. De uitkomsten van de enquêtes moeten het bestuur in staat stellen beter in te spelen op wat de leden van de LPVN wensen of als noodzakelijk zien voor nu of in de toekomst.