Overzicht

Klant: Hogeschool van Amsterdam
Periode: 2018
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam


De opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) van de Hogeschool van Amsterdam streeft naar de hoogste kwaliteit in hun onderwijs en de beste aansluiting op de arbeidsmarkt. CMD is een opleiding die zich in een dynamische context van constante en snelle vernieuwing bevindt. Het onderwijs speelt voortdurend in op deze veranderingen en de behoefte vanuit het werkveld. CMD heeft de indruk dat de opleiding hiermee goed aansluit bij de wensen en behoeften vanuit het werkveld en dat werkgevers tevreden zijn over hun studenten. CMD had echter geen duidelijk beeld van waar hun studenten na de studie gaan werken, waar werkgevers tevreden over zijn en waar mogelijk nog ruimte is voor verbetering. Om inzicht te krijgen in de precieze stand van zaken, heeft CMD aan ResearchNed gevraagd een voorstel uit te werken voor een onderzoek onder werkgevers van CMD. De resultaten van het onderzoek moesten inzicht geven in de tevredenheid van het werkveld over de aansluiting van de opleiding met de behoefte op de arbeidsmarkt. Het onderzoek moest de opleiding CMD concrete handvatten bieden om hun curriculum optimaal op de huidige behoefte vanuit het werkveld af te kunnen stemmen.