Overzicht

Download de PDF

Klant: Fonds voor Cultuurparticipatie
Periode: 2018-2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs


Het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is opgezet om binnenschoolse cultuureducatie te verbeteren. Het CmK programma stimuleert scholen na te denken over cultuureducatie, wat zij hiermee willen bereiken en hoe ze dat willen bereiken. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft bij het ingaan van de tweede ronde van het programma aan ResearchNed gevraagd om een kwantitatief monitoronderzoek en een kwantitatieve effectevaluatie uit te voeren. Doel van het onderzoek was om in 2018 en 2019 op landelijk niveau inzicht te hebben in: de stand van zaken cultuureducatie op basisscholen; de mate waarin en indien van toepassing de wijze waarop deze stand van zaken afweek bij basisscholen die hebben deelgenomen aan (onderdelen van) het programma CmK; de ontwikkeling van cultuureducatie sinds de uitvoering van de laatste landelijke monitor cultuureducatie in schooljaar 2015-2016, met bijzondere aandacht voor de rol en betekenis van het programma CmK daarbinnen.
Het eerste deel van dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Onderzoeksbureau Claudia de Graauw. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: http://www.resned.nl/monitorcmk.