Overzicht

Evaluatie subsidie Stichting NOB


De Stichting NOB ontvangt van het ministerie van OCW jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van verschillende taken, die in twee onderdelen uiteenvallen. Ten eerste gaat het om taken die in mandaat voor OCW worden uitgevoerd voor de Europese Scholen, met als doel te voldoen aan de verdragsafspraken. Ook het onderwijs aan het Astmacentrum in Davos valt onder dit onderdeel van het takenpakket. Hier draagt men er zorg voor dat langdurig zieke Nederlandse kinderen gedurende hun therapie in Davos ononderbroken onderwijs krijgen. Ten tweede gaat het om ondersteunende taken ten aanzien van scholen in het buitenland die lesgeven in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Het beleidsdoel is hier om te voorzien in onderwijs in het buitenland volgens het Nederlands onderwijsstelsel, zodat kinderen in het buitenland goed zijn aangesloten op het Nederlands onderwijs (bij een eventuele terugkeer).
De subsidieregeling loopt af op 1 december 2018, reden waarom het ministerie van OCW aan ResearchNed heeft verzocht een evaluatieonderzoek uit te voeren. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderdelen: verantwoording, doeltreffendheid, doelmatigheid en de vormgeving van mandaat, subsidie en subsidieregeling.