Overzicht

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s


Van leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat ze leerlingen kunnen enthousiasmeren voor Wetenschap en Technologie (W&T) door bij hen een onderzoekende en ontdekkende houding te stimuleren. De pabo moet aankomende leraren daarop voorbereiden door W&T te integreren in de opleiding en nascholing. Deze doelstellingen zijn onderdeel van het in 2013 door overheid, onderwijsveld en bedrijfsleven gesloten Technologiepact.
In 2013 heeft ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW een inventarisatie (nulmeting) uitgevoerd van de werkwijzen die de verschillende pabo’s hanteren om W&T zo goed mogelijk in het curriculum te verankeren. Ook is onderzocht welke van deze door de pabo-docenten gehanteerde werkwijzen (bewezen) effectief zijn. In 2017 is een effectmeting uitgevoerd om te zien of de inspanningen bij pabo’s ook daadwerkelijk voor een betere inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s hebben gezorgd.