Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2017-2018
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo


Voor het vmbo geldt dat afgestudeerden aan een tweedegraads lerarenopleiding bevoegd zijn om les te geven in het vmbo in het vak waarin zij zijn opgeleid. Zij geven echter ook geregeld les in andere vakken. Afgestudeerden aan een pabo-opleiding zijn niet per definitie bevoegd om les te geven in het vmbo, maar worden wel graag ingezet vanwege hun pedagogisch-didactische vaardigheden. Hoewel afgesproken is dat in 2017 iedere leraar in het vo bevoegd moet zijn voor de lessen die hij geeft, is dat in de praktijk nog niet het geval, onder andere vanwege verschillende inschattingen over bijscholingstrajecten op maat voor vmbo-docenten.
In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ResearchNed wat docenten en scholen nodig hebben om kwalitatief goed les te geven aan vmbo-leerlingen. Het onderzoek concentreerde zich op drie hoofdvragen:
(1) Wat heeft een docent nodig om kwalitatief goed les te geven in het vmbo?
(2) Hoe verhoudt zich dit tot wat pabo-gediplomeerden en tweedegraads docenten meebrengen op het gebied van vakinhoudelijke kennis en pedagogische-didactische vaardigheden?
(3) Wat zijn de motieven en wensen van leerlingen, scholen en besturen bij de organisatie van het onderwijs in het vmbo?