Overzicht

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs


De beurs voor het bewegingsonderwijs is onderdeel van een plan van aanpak bewegingsonderwijs dat het ministerie van OCW in samenwerking met de PO-Raad en partners zoals NOC*NSF heeft opgesteld. Doel van dit plan is het verhogen van het aantal bevoegde (vak)leerkrachten bewegingsonderwijs. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed twee enquêtes uitgezet, zowel bij deelnemende leraren als bij schoolbesturen. Doel van de enquêtes was na te gaan in hoeverre de beurs zinvol is en in hoeverre de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs verbetert door het volgen van de Leergang Bewegingsonderwijs.
Uit de enquêtes blijkt dat de beurs in een behoefte voorziet. Bestuurders hechten veel belang aan de bevoegdheid bewegingsonderwijs en leerkrachten zijn gemotiveerd om de leergang te volgen. De beurs zelf wordt positief gewaardeerd. Ook vindt een grote meerderheid van de respondenten, zowel bestuurders als leerkrachten, dat de Leergang Bewegingsonderwijs leidt tot (sterk) verbeterde lessen bewegingsonderwijs. Echter, de leergang wordt voornamelijk gevolgd door groepsleerkrachten die hooguit twee lesuren per week bewegingsonderwijs geven. De Leergang Bewegingsonderwijs wordt voor dit doel (te) zwaar gevonden. Gesuggereerd werd om een korte leergang op te zetten voor groepsleerkrachten.