Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2017
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies


In opdracht van het ministerie van OCW is op basis van verschillende gegevensbestanden door ResearchNed berekend welke invloed maximering van het instellingscollegegeld heeft op de inkomsten van instellingen voor tweede studies. Hierbij zijn naast een totaalbeeld ook de verschillen in inkomsten voor specifieke instellingen beschreven. Door het maximeren van het instellingscollegegeld zullen naar verwachting de inkomsten van het totale hoger onderwijs met ongeveer 10 miljoen euro toenemen, mits de instellingen de collegegelden laten toenemen tot het toegestane maximum. Deze toename is het grootst in het wo (bijna 8 miljoen). Rekening houdend met de schakelaars zullen de inkomsten in het hbo met zo’n 2,5 miljoen toenemen en in het wo met 5,5 miljoen.