Overzicht

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies


In opdracht van het ministerie van OCW is op basis van verschillende gegevensbestanden door ResearchNed berekend welke invloed maximering van het instellingscollegegeld heeft op de inkomsten van instellingen voor tweede studies. Hierbij zijn naast een totaalbeeld ook de verschillen in inkomsten voor specifieke instellingen beschreven. Door het maximeren van het instellingscollegegeld zullen naar verwachting de inkomsten van het totale hoger onderwijs met ongeveer 10 miljoen euro toenemen, mits de instellingen de collegegelden laten toenemen tot het toegestane maximum. Deze toename is het grootst in het wo (bijna 8 miljoen). Rekening houdend met de schakelaars zullen de inkomsten in het hbo met zo’n 2,5 miljoen toenemen en in het wo met 5,5 miljoen.